Erwin Hanslik
Erwin Hanslik
autor: Archiv TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Co vás vedlo k rozhodnutí spojit se s další advokátní kanceláří?

Před rokem se na nás obrátila společnost TaylorWessing s dotazem, zda se nechceme připojit k její síti. Zpočátku jsme byli trochu skeptičtí, neboť jsme si těžko dokázali představit, že ztratíme nezávislost ve vedení našich kanceláří. Avšak poté nám byla představena myšlenka, že vstupem do sítě TaylorWessing bychom navenek sice vystupovali společně prostřednictvím používání stejné firmy „TaylorWessing“, ale po vnitřní stránce bychom zůstali zcela samostatní. Tato představa se nám v prvé řadě velice líbila a za druhé jsme v posledních letech pozorovali, že je velice významné mít silného německého a anglického partnera právě v oblasti CEE (středovýchodní Evropy).
Očekáváme proto, a již nyní i pozorujeme, významný nárůst klientů, a to zejména i nárůst co do jejich velikosti.

Z jakých sektorů převážně a z jakých zemí?

TaylorWessing je tradičně silná společnost v oblastech zdravotnického práva a IP/IT. Vedle významného rozvoje našeho oddělení M&A proto očekáváme také nárůst objemu zakázek ve jmenovaných oblastech, a proto jsme pro ně připraveni hledat zkušené právníky.

Jak na spojení reagují vaši stávající klienti?

Reakce našich klientů jsou bez výjimky kladné. Naši klienti jednoduše cítí naše nadšení a nechávají se jím nakazit. Ostatně vedle rozšíření sítě právníků (ze 70 právníků jejich počet nyní narostl na 900) a širšího know-how z toho pro naše klienty vyplývají jen samé výhody. Je pro nás samozřejmostí, že tímto spojením nedošlo k navýšení našich hodinových sazeb.

Plánujete další expanzi? Budete například otevírat nové pobočky? V jakých zemích?

Stejně jako dříve se nejvíce zajímáme o oblast CEE (středovýchodní Evropy) a SEE (jihovýchodní Evropy). V současnosti máme zálusk na otevření nových kanceláří v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku a Chorvatsku. Rozhodnutí by mělo padnout během následujícího měsíce.

Plánujete nějak významně rozšiřovat své působení v ČR? V jakých oblastech práva?

V současné době hledáme nové pracovní síly zejména pro oblast finančního a bankovního práva, stejně tak jako pro oblasti IP/IT a zdravotnického práva.

Chystáte nějaké personální změny?

S ohledem na to, že se chystáme výrazně rozrůst, hledáme pracovní síly jak prostřednictvím inzerátů, tak i pomocí personálních poradců. Naším cílem je v následujících měsících zvýšit počet právníků ze současných 12 na cca 20.

Autoři: Jan Januš