Handrejchová, která má za sebou studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké škole ekonomické v Praze, se věnuje obchodnímu právu, pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působila v kanceláři Schőnherr, kde byla pět let.

„Během těchto let se účastnila řady mezinárodních i tuzemských transakcí jak na straně nákupu, tak i prodeje. Jednalo se především o oblast automobilového průmyslu, strojírenství, private equity, obchodu se spotřebním zbožím a služby. Zodpovídala za restrukturalizace společností/koncernů, přeměny společností a každodenní poradenství předním mezinárodním i tuzemským firmám,“ informuje o jejím předchozím působení v dnes rozeslané zprávě Havel, Holásek & Partners.

Čarská, která vystudovala Právnickou fakultu Univerity Komenského v Bratislavě, se věnuje korporátnímu právu, pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. „Před svým příchodem do advokátní kanceláře pracovala 8 let v mezinárodní poradenské společnosti, kde řídila právní oddělení a poskytovala poradenství zahraničním klientům při jejich vstupu na slovenský trh. Věnovala se také problematice legalizace příjmů z trestné činnosti a ochraně osobních údajů“ stojí ve zprávě.

Autoři: Jan Januš