Nejvýznamnější změnou v zákoně o účetnictví je povinnost schvalování účetních závěrek ve veřejné sféře, což má vést ke zvýšení důvěryhodnosti výkazů. Předpis tak modernizuje účetnictví ve veřejné sféře, aby splňovalo standardy platné pro podnikatelské subjekty.

Novela zákona o ochraně spotřebitele zavádí do českého právního řádu nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilních vláken a souvisejícím označováním materiálového složení textilních výrobků a o zrušení staré směrnice v této oblasti. Nově je např. stanovena povinnost označovat textilní výrobky, jejichž některé části jsou původem ze zvířat, informací, že výrobek obsahuje netextilní část živočišného původu. Textilní výrobky také musí být označeny názvem a procentuálním podílem všech druhů vláken, která jsou v nich obsažena. 

V závěru měsíce června vyšel také např. zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.