Ilustrační foto
Ilustrační foto
autor: archiv HN

Z kandidátů navržených Českou republikou byl zvolen Aleš Pejchal, a to relativní většinou hlasů.

Pejchal je advokát, člen Legislativní rady vlády, místopředseda České advokátní komory pro legislativu vnitřní a vnější a předseda studijního a legislativního kolegia České advokátní komory. Je také nositelem ocenění „Právník roku 2007“ v oboru občanských a lidských práv, včetně práva ústavního. Vedle něho se o pozici soudce ESLP za Českou republiku ucházeli Mahulena Hofmannová a Zdeněk Kühn.

Kromě Heleny Jäderblom ze Švédska, která byla zvolena absolutní většinou hlasů, byli noví soudci zvoleni relativní většinou hlasů. Soudce navrhují všechny členské státy Rady Evropy, které ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Autoři: Lucie Trojanova