Jakub Grafnetter se ve své právní praxi zaměřuje na komplexní právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, práva občanského a obchodního, včetně litigace. Kromě toho také přednáší o právu veřejných zakázek.

V AK Kříž & Bělina působil jako vedoucí projektů v oblasti práva veřejných zakázek. Týkaly se organizace zadávacích řízení pro veřejné a sektorové zadavatele, zastupování dodavatelů při jejich účasti v zadávacích řízeních, zastupování zadavatelů i dodavatelů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a před soudy. Věnoval se i smluvní a sporné agendě v oblasti občanského i obchodního práva, vedl projekty převodů nemovitostí, účastnil se procesů hromadného vymáhání pohledávek a procesů právních auditů obchodních společností.

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2006. Během studia působil 4 roky v Advokátní kanceláři White & Case LLP.

Autoři: Lucie Trojanova