30. května bylo publikováno pět nových částek Sbírky zákonů. Dohromady přináší devět nových zákonů, pět vyhlášek, dvě nařízení a usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie.

V částce 59 vyšel zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. K němu vyšlo ve stejné částce i usnesení Poslanecké sněmovny, v němž se konstatuje, že na zákonu v daném znění Poslanecká sněmovna trvá. Zákon v březnu Sněmovně vrátil prezident republiky. Zdůvodnil to svým nesouhlasem s dalším rozšiřováním okruhu podporovaných zdrojů energie s poukazem na negativní důsledky masivní podpory sluneční energie.

V částce 60 vyšlo sedm zákonů, kterými se mění stávající předpisy. Změny v § 57 se dočkal občanský zákoník – účinná bude za dva týdny. Více změn stihlo živnostenský zákon a zákon o dluhopisech. Změn se dočkaly i zákon o místních poplatcích nebo zákon o rozpočtových pravidlech.

Dále bylo k včerejšímu dni publikováno několik vyhlášek – mezi nimi třeba vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi nebo vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe, obě z dílny Ministerstva životního prostředí.

Autoři: Lucie Trojanova