Ilustrační foto
Ilustrační foto
autor: Shutterstock

„Zrušení anonymních akcií není samospasitelné, jde spíše jen o další z řady dílčích a v konečném důsledku ne příliš účinných komplikací pro korupční jednání než skutečné řešení a zvýšení transparentnosti,“ říká k návrhu Pavel Dudák, partner pražské kanceláře Vilímková, Dudák & Partners. Na vysvětlenou Dudák dodává: „Nadále existuje celá řada způsobů, jak skutečnou vlastnickou strukturu zakrýt. Typicky například založením české společnosti, jejímž jediným akcionářem bude zahraniční společnost se sídlem v zemi, kde akcie na majitele povoleny jsou a budou. Další možností je správa akcií vlastním jménem na cizí účet. V některých zemích to můžou dělat advokáti, banky nebo poradenské společnosti. U těch rovněž není možné zjistit, kdo je faktickým vlastníkem majetku. A konečně je možností, jak nový zákon obejít, v ČR osvědčené založení společnosti s nastrčenými bílými koni.“

Dudák vytýká návrhu zákona i to, že nestanoví žádnou silnou sankci za nedodržení pravidel: „Návrh zákona v předložené podobě navíc žádnou sankcí nenutí akciové společnosti k tomu aby skutečně provedly úkony, které jim ukládá. To je slabé místo zákona právě ve vztahu k těm společnostem, které chtějí vlastnickou strukturu tajit.“

K návrhu dále říká: „Ministerstvo spravedlnosti původně zvažovalo, že by součástí zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností byla i povinnost rozkrýt vlastnickou strukturu, pokud se společnost uchází o veřejné zakázky. To by ale také nebylo dokonalým řešením. Bylo by obtížné zamezit řetězení zahraničních anonymních společností. A požadovat rozkrytí vlastnické struktury například až do desátého kolene, by byl problém i pro samotné hodnotící komise.“

„Akciové společnosti s anonymním vlastnictvím budou moci fungovat s určitými omezeními i po roce 2014. Nebude sice možné na valné hromadě schvalovat účetní závěrky, volit orgány po uplynutí funkčního období dosavadních apod., ale neodevzdané akcie budou prohlášeny za neplatné až po 4 letech," shrnuje Pavel Dudák.

Jan Hladký, partner pražské kanceláře PwC Legal, komentuje návrh zákona takto: „Vládou schválený návrh je rozumným kompromisem. Povede sice k administrativní zátěži pro všechny společnosti s akciemi na majitele, ale je to lepší varianta, než tento druh akcií úplně zrušit kvůli tomu, že se možná několik společností může účastnit nekalých praktik ve veřejném sektoru. V každém případě je však třeba si počkat, v jaké konečné podobě projde vládou schválený návrh parlamentem.“

K zákonu se vyjádřil i Petr Kuhn, partner advokátní kanceláře White & Case: „Návrh zákona představuje rozumný kompromis mezi zrušením listinných akcií na majitele a stávajícím stavem. Nutno však dodat, že navrhovaný předpis zvýší náklady podnikání pro mnohé podnikatele, kteří na utajení akcionářské struktury mohou mít legitimní zájem. Namísto plošného omezení akcií na majitele se jako vhodnější jeví omezení pouze pro osoby podnikající s veřejnými prostředky.“

Autoři: Lucie Trojanova