Vítězná směrnice 2011/7/EU posiluje právo podnikatelů dostat zaplaceno včas. Od jara 2013 podle ní nesmí lhůty splatnosti mezi podniky překročit 60 dnů od obdržení faktury, resp. příslušného plnění. Mezi podniky a orgány veřejné správy nesmí překročit 30 dnů. Dále se zákonný úrok z prodlení se zvýší o jedno procento a kromě nároku na náhradu externích nákladů spojených s vymáháním vznikne věřiteli automaticky také nárok na náhradu souvisejících interních nákladů ve výši 1 000 Kč.

Paskvilem roku se podle hlasování firem stal postih švarcsystému definovaný zákonem č. 367/2011 Sb. z pera Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kterým se mění zákon o zaměstnanosti. Nově zavádí možnost sankcionovat výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah nejen z hlediska nesprávného zdanění, jak tomu bylo dosud, ale i jako nelegální práci. Zákon také stanoví za praktikování švarcsystému vysoké pokuty pro právnické i fyzické osoby.

Třetího ročníku ankety Zákon roku 2011 se zúčastnilo přes 100 významných firem českého byznysu. Nominace na vítěze ankety ZÁKON ROKU 2011 vybrala advokátní kancelář Ambruz & Dark/ Deloitte Legal.

Autoři: Lucie Trojanova