Stefan Surina
Stefan Surina

Šurina vystudoval obor softwarové systémy na Matematicko-fyzikální fakultě a právo na Právnické fakultě, obojí na Univerzitě Karlově v Praze. Studiu evropského práva se věnoval na Universiteit Antwerpen.

Je specialistou na právo informačních a komunikačních technologií a související problematiku duševního vlastnictví, hospodářské soutěže a ochrany osobních údajů. Zabývá se rovněž regulací finančních institucí a podílí na akvizičních projektech předních českých i mezinárodních společností včetně souvisejících otázek financování. Ve společnosti Ambruz & Dark působí od roku 2007. Hovoří česky, anglicky a slovensky.

Autoři: Lucie Trojanova