Začněme trochu širším úvodem do problematiky, abychom si následně nastínili modelovou situaci, z níž budou vycházet základní úvahy autorů textu. Nutno poznamenat, že s problematikou vyloučení společníka dle § 149 ObchZ (zkratka ObchZ dle obecného úzu znamená i zde zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Tam, kde v tomto článku budou uvedena čísla paragrafů bez dalšího, jde o příslušné paragrafy obchodního zákoníku) souvisí nemálo dílčích zejm. interpretačních problémů, z nichž každý by mohl být předmětem samostatné práce a které si dovolíme ponechat stranou.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?