Úředník, ilustrační foto
Úředník, ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

V částce 50 Sbírky zákonů vyšla vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Stanoví povinně uveřejňované údaje a náležitosti profilu zadavatele. Informuje rovněž o tom, jak mají vypadat formuláře, jejichž prostřednictvím budou vyhlášení uveřejňována. Vzory formulářů jsou přílohami vyhlášky. Účinná bude od 1. června.

Ve stejné částce Sbírky byly dále publikovány dvě vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu týkající se vyúčtování ceny za služby elektronických komunikací, účinné budou od 1. června. Částka obsahuje ještě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. A nakonec přináší dvě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

V částce 49 Sbírky byl 20. dubna publikován nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce a dvě vyhlášky týkající se vojáků z povolání – jedna z nich stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků, druhá se zaobírá výkonem služby studiem a souvisejícími záležitostmi.

Autoři: Lucie Trojanova