1) Jak vnímáte novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. dubna 2012?
2) Které ze změn, co přináší, jsou podle vás nejvíce pozitivní?
3) Jsou naopak některé vysloveně negativní?
4) Zůstává v zákoně o veřejných zakázkách i v jeho novelizovaném znění něco nedořešené?

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?