Prezident republiky vrátil do Sněmovny návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který Sněmovna odhlasovala v senátním znění. Prezident využití své pravomoci vrátit zákon Sněmovně zdůvodňuje nesouhlasem s dalším rozšiřováním okruhu podporovaných zdrojů energie. Mezi důvody, kterými vysvětluje své stanovisko, je upozornění na negativní důsledky masivní podpory sluneční energie.

Mezi zákony, které vrátil do Sněmovny Senát, je návrh zákona o ochraně ovzduší. Senátní znění navrhuje vyšší poplatky za znečišťování ovzduší než jaké stanovil návrh ze Sněmovny. Přidává k zákonu také celou jednu část týkající se přechodných režimů pro spalovací stacionární zdroje.

Senát vrátil do Sněmovny také návrh zákona o mediaci, návrh na změnu zákona o místních poplatcích a návrh na změnu zákona o silničním provozu. Rovněž vrátil návrh na změnu zákona o pedagogických pracovnících, návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích a návrh na změnu zákona o rostlinolékařské péči a související změnu zákona živnostenského.

Jednat se bude i o velkém množství zákonů ve třetím čtení. Jsou mezi nimi třeba návrh na změnu zákona o účetnictví nebo návrh na změnu občanského soudního řádu.

Autoři: Lucie Trojanova