Nová částka dále přináší změnu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, změnu zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, a změnu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Posledním předpisem v částce 45 je vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Dnešní den přinesl částku 46 Sbírky zákonů. V platnost vstupuje vyhláška která pozměňuje úpravu vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Upravuje kupříkladu některá pravidla bezplatného volání.

Dále je v nové částce sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, které stanoví průměrnou roční hrubou mzdu v České republice pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013 na 291 828 Kč. Roční hrubá mzda se takto stanovuje pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

A konečně jsou zde dvě sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce – 14. července 2012 se tak budou konat nové volby v Prostějově a v Klatovech.

Autoři: Lucie Trojanova