„Cílem těchto opatření je umožnit identifikovat akcionáře v jakémkoliv okamžiku. Možnost výběru dává větší prostor akciovým společnostem a dává možnost minimalizovat náklady na transformaci,“ popsal hlavní smysl návrhu zákona ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Během psaní návrhu vycházelo ministerstvo například z rakouského vzoru.

„Nová zákonná úprava tak omezuje anonymní vlastnictví akcií na majitele, nicméně akcie na majitele jako formu nezakazuje. Zákon současně počítá s uplatněním povinnosti schovatele imobilizovaných cenných papírů předávat informace orgánům činným v trestním řízení, pokud jsou splněny podmínky podle příslušných právních předpisů (půjde zejména o zákon o bankách),“ uvedla tisková mluvčí ministerstva Petra Hrubá s tím, že: „Návrh současně zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce tak, aby bylo možné ověřit identifikaci akcionáře prováděnou samotnou společností, ale též sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch daného akcionáře.“

Autoři: Jan Januš