V případě vyhlášky jde o vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a ve Sbírce je pod číslem 96/2012. Přináší změny hned do úvodních paragrafů vyhlášky, mění se tak například jednotky třídění příjmů a výdajů. Ve vyhlášce se také například objevuje zcela nový § 1a Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění, který obsahuje 11 odstavců. Mění se i příloha vyhlášky. Změny budou účinné od začátku dubna.

Oba zmíněné zákony nejsou rozsáhlé. Zákon o zásluhách Václava Havla obsahuje pouze dva paragrafy, stejně jako zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012.

První sdělení je z dílny Ministerstva zdravotnictví ČR a jde o sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod. Sdělení navazuje na lázeňský zákon.

Druhé sdělení je z Ministerstva vnitra ČR a opravuje se jím tisková chyba ve vyhlášce č. 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. V nadpisu totiž byl místo roku 2012 uveden rok 2011.

Autoři: Jan Januš