Ve stejný den byla rozeslána také částka 36, která taktéž obsahuje pouze jeden právní předpis, a to vyhlášku o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Předpis má ve Sbírce číslo 92/2012 Sb. Připravilo je Ministerstvo zdravotnictví a navazuje na § 11 odst. 6 a § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Autoři: Jan Januš