Ilustrační foto
Ilustrační foto
autor: Shutterstock

V dalších částkách (34 a 35) vyšly zákony, které soukromoprávní rekodifikaci de facto doplňují. Jde o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve stejný den došlo k rozeslání i 32. částky Sbírky. Ta obsahuje nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.

Autoři: Jan Januš