Příslušná částka Sbírky obsahuje jednak zákon č. 84/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (změny se týkají zejména popření otcovství) a jednak zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.

S novým zákonem č. 85/2012 Sb. je spojena, jak je z jeho názvu jasné, i změna dalších zákonů, z nichž řada souvisí s životním prostředím. Konkrétně jde o změny horního zákona, zákona o geologických pracích, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o odpadech, vodního zákona, zákona o integrované prevenci, zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě.

Autoři: Jan Januš