Naopak spíše ne odpovědělo u Evropské unie 42 procent dotázaných a určitě ne 21 procent respondentů. U Evropského parlamentu řeklo 45 procent odpovídajících spíše ne a 25 procent určitě ne. Průzkum proběhl na přelomu února a března letošního roku, účastnilo se jej 1096 lidí starších 18 let.

Minulý týden STEM zveřejnil například i průzkum důvěry v bezpečnostní instituce, z nichž některé mají mezinárodní zakotvení. NATO například důvěřuje 55 procent dotázaných (určitě ano odpovědělo 11 procent respondentů průzkumu, spíše ano 44 procent). V případě Interpolu šlo dokonce o důvěru 73 procent dotázaných (konkrétně 20 procent respondentů řeklo určitě ano, 53 procent spíše ano). Průzkum probíhal ve stejnou dobu a ve stejně velkém souboru obyvatel.

Autoři: Jan Januš