Neutrální stanovisko přijala v případě navrhované změny § 215 odst. 2 zákoníku práce (sněmovní tisk 593), která by měla rozšířit výčet zaměstnanců, jimž náleží dodatková dovolaná, také o ty, kteří „jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby“.

V případě návrhu změny § 114, který vymezuje mzdu nebo náhradní volno za práci přesčas a jehož odst. 3 by měl dopadat jen na vedoucí zaměstnance (sněmovní tisk 601), přijala vláda negativní stanovisko. Stejně jako k návrhu, podle kterého má dojít ke změně § 134 (Odměna), § 134a (Cílová odměna) a § 224 odst. 2, které mají stanovit strop pro poskytování takovýchto odměn. Jde o návrh Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších, tedy o sněmovní tisk 602.

Vedle toho se ve zmíněných návrzích navrhují i změny dalších zákonů. Negativní stanovisko nemusí mít de facto na prosazení návrhů vliv.

Autoři: Jan Januš