Následující příspěvek se věnuje v několika poznámkách otázce sankcionování právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

TRESTÁNÍ ČI SANKCIONOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB?

V § 1 odst. 1 zmíněného zákona se uvádí, že tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.

Zákon pro označení právních důsledků spáchání trestného činu právnickou osobou užívá označení "trest", případně "ochranné opatření", podobně jako je tomu v trestním zákoníku. Pojmově a terminologicky vhodnější by ovšem bylo hovořit nikoliv o "trestu" pro právnické osoby , ale o "sankcích" pro právnické osoby.

"Potrestat" lze pouze osobu fyzickou. Trest je totiž spjat s individuální vinou pachatele. Proto vhodnější by bylo hovořit o tom, že sankce ukládané právnickým osobám nejsou tresty, ale sankce svého druhu.1)

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?