V posledních měsících proběhla v tisku i ve sdělovacích prostředcích řada odborných příspěvků a diskusí na téma plánované novely zákoníku práce. Přestože nebylo až do poslední chvíle jisté, zda tato novela vůbec spatří světlo světa, nakonec prošla úspěšně celým legislativním procesem a po jejím podpisu prezidentem republiky je již nyní jisté, že k 1. lednu 2012 nabude skutečně své účinnosti.

Ačkoli současný zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, platí teprve pět let, byl za tuto dobu novelizován již několikrát. Tato novela je však v porovnání s předchozími novelizacemi bezpochyby nejvýznamnější, neboť přináší největší počet změn a vnáší do oblasti pracovněprávních vztahů řadu nových pravidel. V tomto článku bychom čtenářům rádi přiblížili srozumitelnou formou nejvýznamnější z těchto změn a porovnali novou právní úpravu s úpravou stávající. Změny se dotknou především následujících oblastí:

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?