S ohledem na tato vysoká čísla by bylo vhodné seznámit advokáty zastupující povinné, ale i ostatní právníky, jak se vhodně a účinně bránit, případně jaký druh podání zvolit, pokud byly povinnému doručeny písemnosti ohledně exekuce vedené na jeho osobu.

ODVOLÁNÍ PROTI NAŘÍZENÍ EXEKUCE

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce lze podat ve lhůtě patnácti dnů od doručení k soudu, který o nařízení exekuce rozhodl. Podal-li povinný odvolání k exekutorovi, je exekutor povinen postoupit odvolání příslušnému soudu a to bez zbytečného odkladu. Podané odvolání nemá odkladný účinek, což v praxi znamená, že vydal-li soudní exekutor exekuční příkaz k zajištění pohledávky oprávněného některým ze způsobů určujících provedení exekuce, zůstává příkaz i nadále v platnosti a nedochází k dealokaci majetku.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?