Důvod, který tuto situaci vyvolává, spočívá paradoxně právě v kvalitě právního státu, který má tendenci přijímat stále sofistikovanější úpravu a poskytovat širší procesní práva zejména účastníkům řízení, což samozřejmě vede k prodlužování řízení. Dodejme k tomu, že to ovšem nebývá za všech okolností kvalifikováno jako nelegální průtahy.2)

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Právní úprava opatření proti nečinnosti ve správním řádu (§ 80) směřuje proti nezákonným průtahům, které pak lze označit jako nečinnost. Zákonodárce zde byl nepochybně veden snahou tento jev co nejvíce eliminovat a zajistit tak, aby se každému včas dostalo spravedlnosti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?