Postačí tedy jen ve stručnosti připomenout, že jde o práva tzv. třetí generace, z nichž první náleží, podle systematiky Listiny základních práv a svobod, mezi práva politická (článek 17), druhé patří do skupiny základních práv a svobod (článek 10 odst. 3).1) Přísluší všem, bez ohledu na jakákoli kritéria, zejména pak státní občanství. Obě mají povahu veřejných subjektivních práv. Ústavní zakotvení Právo na informace patří mezi tzv. komunikační práva, je právem podvojným, spojenou nádobou, protože úzce souvisí se svobodou projevu a také s...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?