Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu) Masarykova univerzita v Brně vydala v roce 2010 v rámci výzkumného záměru Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 0086 "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004" monografii Naděždy Rozehnalové "Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). Práce je psána odborným stylem, přesto nejen díky krátkým větám, ale také velice přehledné větné skladbě a celkově snadno pochopitelné struktuře se čtenář...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?