Současně se s ní však setkává snad až s masochistickou radostí, protože správní uvážení patří k těm institutům, při jejichž použití je třeba prokázat tu nejvyšší úroveň erudice. Více než jinde je zde třeba využívat závěry právní teorie a filozofie, obecné právní principy a jiné poměrně vágní nástroje, které však mohou být rozhodující pro řešení konkrétní skutkové podstaty. Kdybych měl podat vyčerpávající bibliografii prací na téma správního uvážení, určitě bych tím zaplnil celý článek,1) a to již nemluvím o judikatuře, která by sama vydala na...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?