Mezi takové statky jsou tradičně řazeny ochrana státu, veřejná bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví i další. Označení veřejné je těmto sborům dáváno s ohledem na jejich veřejnoprávní charakter, jak co do vytváření, které se děje zákonem, resp. na základě zákona, tak obsahu činnosti, která je regulována předpisy veřejného, především správního práva i proto, že jejich zřizovatelem je stát nebo obce. V organizačním smyslu patří mezi veřejné sbory Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky,...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?