Problémy může vyvolat zajištění realizace povinnosti vlastníka umožnit uživateli příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání. Tuto povinnost zakotvuje § 104 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, který vlastníkům nemovitostí, bytu a nebytových prostor ukládá, aby jejich uživatelům umožnili příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání (tj. podle zákona č. 231/2001 Sb., o...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?