Domácí násilí patří k jevům, které jsou známé dlouhá desetiletí, možná i staletí. Dříve však bylo chápáno jako něco, do čeho nemá být zasahováno, snad až v případě, kdy přesáhne meze, které společnost považovala za ještě únosné - což bylo často teprve bezprostřední ohrožení života oběti. Moderní společnost reaguje na tuto situaci jinak. Domácí násilí chápe jako jev vysoce nebezpečný, a to nejen z pohledu trestního práva, ale již jen proto, že může postihovat základní lidská práva, jako je důstojnost a soukromí, nemluvě samozřejmě o právu na...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?