Autoři zmíněného článku se zabývají ochranou osobních údajů v oblasti bydlení a správy bytového fondu. Dospívají přitom k závěru, že pokud družstvo či společenství vlastníků zveřejní informaci, že některý z členů družstva, společníků, případně nájemce bytu dluží na nájemném, jde o nepřípustný zásah do soukromí této osoby. Výslovně uvádějí: "Publikování osobních údajů neplatičů je nátlakovým jednáním, které je v rozporu s čl. 10 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Žádný zvláštní zákon správci neumožňuje zveřejnit osobní...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?