Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným, oprávněným jednat jménem společnosti ve všech věcech, je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, platí podle § 133 odst. 1 obchodního zákoníku zásada, podle níž každý jednatel může jednat jménem společnosti samostatně. Společenská smlouva, zakladatelská listina či stanovy však mohou určit něco jiného (a v praxi také velice často určují), např. že společně musejí jednat nejméně dva jednatelé, případně všichni, je-li jich více než dva. Statutárním orgánem akciové společnosti je...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?