K rozhodování sporů Českým telekomunikačním úřadem Nicméně, jak konstatoval prof. Hoetzel, již ve 30. letech minulého století existovala řada právních předpisů, kterými byly zmocněny správní úřady rozhodovat mnohé majetkové spory.2) Hlavním důvodem tohoto řešení byla odbornost problematiky, jejíž rozhodování se jevilo vhodnější svěřit specializovaným správním orgánům, což je nejdůležitějším argumentem i pro současnou úpravu. NUTNOST SPECIÁLNÍ PROCESNÍ ÚPRAVY Jedním z problémů, který přinášela potřeba rozhodování sporů mezi navzájem si...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?