Veřejný ochránce práv (dále také "ochránce")1) je toho názoru, že správní orgány mají při vyřizování žádostí veřejnosti o poskytnutí informací volit nejprve cestu hledání argumentů, proč informace poskytnout, nikoliv postup opačný, kdy jsou ze strany úřadů nejprve hledány důvody, proč informaci osobám odepřít. ÚSTAVNÍ ZÁKLAD PRÁVA NA INFORMACE Co se týče právní úpravy, právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod,2) a sice v článku 17 (potažmo článku 35, jde-li o informace o životním prostředí). Konkrétní podmínky pro...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?