JUDr. Tomáš NovákCílem textu je pojednat o dílčích a právně zajímavých problémech souvisejících s nastavením výměnného poměru při přeměnách zejména akciových společností. Ačkoliv stanovení výměnného poměru je ve své podstatě věcí ekonomickou, do jeho realizace promlouvá řada právních aspektů, z nichž některým se věnuji v tomto příspěvku. V praxi jsou velmi úzce spjaty s otázkou povinného ocenění jmění zanikající společnosti podle § 69a odst. 6 či § 69c odst. 6 a 7 obchodního zákoníku. Dále se věnuji také problémům spjatým s oceňováním jmění...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?