Právnická profese se ve velmi dynamickém českém právu již prakticky neobejde bez kvalitního velkého právního informačního systému (typu LexDATA2), ASPI3) nebo LexGalaxy4)), kancelářských aplikací, DMS5) a CRM6) systémů, elektronické komunikace, digitalizace a zabezpečené elektronické archivace s fulltextovým vyhledáváním. Informatizace práva7) je nevratným procesem, který je třeba respektovat, přizpůsobit se mu a využívat jeho výhod. Zavádění IT, zejména elektronických komunikací do oblasti práva a správy, přináší nové standardy produktivity...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?