S kutečnost, že ve správním řízení může být dotčeno soukromí jeho účastníků i jiných osob, plyne již z jeho samotné podstaty vzhledem k tomu, že zde dochází k vydávání konkrétních (individuálních) správních aktů konstitutivní nebo deklaratorní povahy a případně i k jejich nucenému výkonu (např. samotné vydání správního aktu předpokládá zpracování osobních údajů nejrůznějších subjektů). Soukromí je ve správním řízení chráněno některými obecnými instituty, jakými je neveřejnost řízení, zejména však stanovením zákonných licencí, za nichž do něj...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?