Při hledání odpovědi na tuto zdánlivě jednoduchou otázku jsem se snažil vypořádat s následujícími "dílčími" otázkami:- Co znamená tzv. německý model vnitřní struktury akciové společnosti dle úpravy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")? - Jaké právní povahy je vztah mezi členem představenstva a akciovou společností a čím se řídí? - Jaké jsou druhy odměn za výkon funkce dle...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?