Zásadní změnu přináší v tomto ohledu nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.), v němž se zákonodárce poprvé pokusil o řešení otázky nicotnosti. Je třeba připomenout, že přijatá varianta úpravy je koncipována jako poměrně úzká a to i v porovnání s původními návrhy a zákonodárce nepochybně očekává, že další řešení tady bude na judikatuře. DŮVODY NICOTNOSTI Správní řád předně výslovně stanoví, které vady mají za následek nicotnost rozhodnutí. Ve shodě s literaturou i judikaturou půjde na prvním místě o důsledek toho, že takový akt byl přijat...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?