Již hodnotící zpráva Evropské komise za rok 2002 totiž konstatovala, že Česká republika dosáhla v oblasti ochrany osobních údajů vysoké míry shody s acquis a rovněž Peer Review, které proběhlo na Úřadu pro ochranu osobních údajů v červnu 2002 hodnotilo jeho činnost velmi kladně.1)Na druhé straně však bylo třeba udělat určité změny v rámci dosažení plné kompatibility. Novelizace reflektuje i zkušenosti z aplikace zákona, které vyvolaly...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?