V českém právním řádu je tento princip zakotven v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, který ukládá státním orgánům a orgánům územní samosprávy povinnost podávat informace o své činnosti, čemuž odpovídá oprávnění všech, tyto informace požadovat. V podrobnostech ohledně podmínek a provedení této povinnosti, resp. práva, odkazuje citovaný článek na zvláštní zákon. Jde-li o územní veřejnou správu, je třeba zmínit zejména zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze a o krajích. Kromě toho samozřejmě platí obecná úprava obsažená v...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?