Vztah obchodního rejstříku a zákona o ochraně osobních údajů se zdá být na první pohled "konfliktní". Je tomu skutečně tak?Účelem obchodního rejstříku je mj. zajistit transparentnost v podnikatelské sféře, odůvodňovanou zejména potřebou bezpečnosti obchodního styku, což mezi jinými vyžaduje, aby v něm byly zpracovány i osobní údaje podnikatelů, resp. těch, kteří se podílí na řízení podnikajících právnických osob. Zákon o ochraně osobních...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?