Mezi nejdůležitější funkce právní úpravy nahlížení do spisu náleží zajistit různé a mnohdy rozporné zájmy řady subjektů. V prvé řadě je třeba chránit zájmy účastníků řízení, zejména právo na tzv. fair proces1), ale také na jejich soukromí. Toto právo pak může kolidovat s oprávněným zájmem dalších osob, které případně nejsou účastníky řízení, aby se mohly seznámit s obsahem spisu. Kromě toho je tu i veřejný zájem, aby...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?