Úvahy o přiměřenosti smluvní pokuty se neobejdou bez analýzy účelu tohoto institutu v platném právu. Smluvní pokutě bývá přisuzován zejména "zajišťovací" význam. Pohrůžka ujednané sankce vyvíjí tlak na dlužníka, aby tím spíše splnil povinnost, kterou pokuta "zajišťuje". Srovnatelně klíčová funkce smluvní pokuty spočívá v paušalizaci náhrady škody způsobené porušením povinnosti, k níž se váže. Přesahuje-li výše vzniklé škody smluvní pokutu, poškozenému věřiteli se (při absenci odchylného ujednání) dostane právě jen smluvené částky pokuty (§ 545...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?