Pojem virtualizace označuje proces, při němž vlivem vnějších faktorů dochází bez ohledu na čas ke změně formálních jevových znaků určitého fenoménu, to však při současném zachování jeho podstaty.1 Byť výraz "virtuální" používáme nejčastěji ve spojitosti s informačními a komunikačními technologiemi, je virtualizace jako taková předmětem filozofického zkoumání již po tisíce let. Skutečnost, že se v posledních dvou dekádách tento proces dostal do popředí veřejného zájmu, je dána především bezprecedentní způsobilostí informačních a komunikačních technologií virtualizovat nejrůznější více či méně závažné společenské fenomény.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?