Cut-off date

Britský zákon o odluce (Repeal bill) řeší především osud tisíců britských právních předpisů, které v zemi začaly platit přímým účinkem unijního práva, tedy nařízení EU, anebo které musela Británie přijmout v rámci povinného transpozičního procesu směrnic EU. Zabývá se rovněž judikaturou unijních soudů. Ta ode dne vystoupení z EU nebude pro britské soudy závazná.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?