Výročí úmrtí T. G. Masaryka, z mého pohledu poněkud opomíjené, mne přivedlo k zamyšlení nad vztahem osobnosti, jejíž zásluhy o stát deklaroval zákon č. 22/1930 Sb. z. a n., o zásluhách T. G. Masaryka, a jíž byl zákonem č. 232/1935 Sb. z. a n., o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi vysloven dík za její osvoboditelské a budovatelské dílo, a právnické obce.

Lze konstatovat, že mezi prvorepublikovými právníky byl prezident osvoboditel všeobecně uznáván a ctěn jako demokrat a bojovník za spravedlnost. Z dobových časopisů lze demonstrativně vybrat čtyři příklady.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?