Martin Boháček

Pro rubriku Zajímavý právník jsem vybrala osobnost, která velkou měrou přispívá k tomu, aby se u nás postupně vytvářela skupina odborníků schopných důkladného posuzování všech přínosů a dopadů navrhovaných předpisů, zejména pak, byť nikoli pouze, na posuzování přínosů a dopadů ekonomických. A to v mnohdy velmi obtížné oblasti autorského práva. Takovou osobností je profesor Martin Boháček.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?