Projednávaný vládní návrh zákona (novela), kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, má za cíl především zrychlit a zjednodušit procesy a řízení podle stavebního zákona, a to jak na úseku územního plánování, tak územního rozhodování a stavebního řádu. Z vládou předložené verze je zřejmé, že novela může přinést řadu pozitivních změn, zejména právě na úseku územního plánování, na úseku územního rozhodování a stavebního řádu pak především pro drobné stavebníky, a do určité míry tak vytčený cíl naplnit. U některých navrhovaných změn na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, především těch, které by se měly dotknout větších projektů, však může být jejich účel a přínos diskutabilní. Otázkou také je, v jakém znění bude novela nakonec schválena. Řada dosavadních pozměňujících návrhů je vesměs upřesňující, novelu věcně nemění, podstata některých z nich však není příliš jasná a takové návrhy by mohly být nadbytečné. Novela počítá zejména s těmito zásadními změnami.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?